Make your own free website on Tripod.com

PANDUAN AKAUN KEWANGAN SEKOLAH

 Perkara-perkara yang di bawah ini perlu diambil perhatian berat/serius:-

1. Kerani yang bertanggungjawab dalam hal kewangan dan akaun sekolah

-

mesti dilantik melalui surat rasmi.
2. Buku tunai
- direkodkan tiap-tiap hari.
- ditutup tiap-tiap bulan.
- disemak oleh kerani dan Guru Besar/Pengetua.
- ditandatangani oleh Guru Besar/Pengetua, Guru Penolong Kanan 1 dan dua orang pemeriksa dalaman.
3. Buku resit
- didaftarkan dan bersiri.
- gunakan kertas karbon ‘double sided’.
- tak boleh guna pemadam.

-

resit yang ‘batal’ mesti disertakan pada buku resit tersebut.
4. Bank in slip

-

disemak dan disahkan oleh Guru Besar/Pengetua sebelum dibankkan dan selepas dibankkan.
5. Baucer

-

No. Siri.

-

Nama penerima.

-

No. Inbois.

-

Inbois/Surat kebenaran.

-

No. L.O.

-

L.O.

-

No. Cek.

-

Cek dipalang/Akaun Payee Only.

-

Tanda Tangan Guru Besar/Pengetua.
6. Daftar bil

-

didaftarkan dalam buku khas.

-

disimpan dalam almari/peti berkunci.
7. Daftar buku resit

-

diberikan No. Siri.

-

nama guru/pegawai yang diberi kuasa menggunakannya.

-

disimpan dalam almari/peti berkunci.
8. Buku cek

-

dicop Akaun Payee Only atau dipalang.

-

catatan pada keratan cek dilengkapkan.

-

cek kosong jangan ditanda tangani.

-

buat baucer dulu baru boleh tulis cek.

-

dicop tempoh laku satu bulan atau tiga bulan.
9. Penyata bulanan bank

-

disemak dan ditutup tiap-tiap bulan.

-

ditanda tangani oleh Guru Besar/Pengetua.
10. L.O. resmi

-

ditanda tangani oleh Guru Besar/Pengetua.

-

disahkan penghantaran oleh pembekal dan Pengetua/Guru Besar.

-

ditulis setelah L.O dalaman diluluskan oleh Guru Besar/Pengetua.
11. L.O dalaman

-

ditanda tangani oleh Ketua Panitia.

-

diluluskan oleh Guru Besar/Pengetua.
12. Panjar wang runcit

-

direkodkan.

-

disemak dan disahkan oleh Guru Besar/Pengetua.

-

disertakan resit pembayaran.
13. Anggaran belanjawan tahunan

-

ikut dan patuhi.
14. Sistem simpanan

-

simpan dalam almari/peti berkunci.

-

simpan dengan kemas/teratur/lengkap.

-

sertakan semua dokumen yang berkaitan.
15. Tindakan pada teguran audit

-

dibuat sekurang-kurangnya mengandungi:
i. Bil.
ii. Taguran/hal.
iii. Muka Surat.
iv. Jawapan/Penyelesaian.
16. Cop terimaan

-

mesti ada.
17. Cop sudah bayar

-

mesti ada.
18. Jawatankuasa Kewangan

-

Pengerusi = Guru Besar/Pengetua.

-

Setiausaha = Kerani Kewangan.

-

Ahli = GPK 1.
GPK (HEM).
Ketua Bidang/Ketua Panitia.
19. Surat kebenaran mengutip wang/yuran dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan

-

dapatkan dan simpan dengan baik.
20. Surat kebenaran kepada Guru/Pegawai kerkenaan untuk mengutip wang/yuran

-

dibuat.

-

guru mesti tanda tangan penerimaan tugas.

-

disimpan dengan baik.
21. Sistem Penyimpanan Surat/Dokumen

-

simpan dalam almari/peti berkunci.

-

semua dokumen mesti lengkap.
22. Pekeliling Kewangan dan Akaun Sekolah

-

dilengkapkan dan disimpan dengan baik dalam almari/peti besi.
23. Surat kebenaran membeli barang dari jabatan bagi barang yang melebihi had harga dibenarkan kepada Guru Besar/Pengetua.

-

dapatkan dari JPNS terlebih dahulu baru beli.

-

disimpan dengan baik.
24. Penerimaan
- dikeluarkan resit terimaan.
25. Terimaan RM500.00 dan ke atas

-

mesti dibankkan pada hari terimaan tersebut.
26. Pembayaran

-

dibayar dalam tempoh sebulan dari tarikh inbois.

-

bayar dengan gunakan cek saja.

-

tak boleh guna wang tunai.
27. Resit Pembayaran

-

dapatkan resit dari pembekal.
28. Tukar Virement

-

dapatkan kebenaran dari JPNS terlebih dahulu baru boleh belanja.